Senior-Yoga har siden 2010 tilbudt instruktørkurser til offentligt ansatte og private, som ønsker at tilbyde hensyntagende og forebyggende yoga til seniorer.

Fald er fortsat den hyppigste ulykke blandt ældre mennesker og har store konsekvenser både helbreds- og funktionsmæssigt for den enkelte, samt i et samfundsøkonomisk perspektiv. Gang- og balanceproblemer er primære risikofaktorer for fald. Også nedsat syn, svimmelhed, mindsket muskelmasse og mobilitet har en betydning for balancen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at fysisk træning tilbydes ældre, som har gang- og balanceproblemer, idet der er evidens for, at træning er et vigtigt led i faldforebyggelse. Træning bør omfatte balancetræning og træning af styrke og bevægelighed.

30 minutter om dagen ved moderat intensitet

Ældre: +65 år

  • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
  • Mindst 2 gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken.
  • Lav udstrækningsøvelser mindst 2 gange om ugen af mindst 10 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kroppens bevægelighed. Udfør desuden regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.

Hvorfor smidigheds- og balanceøvelser?

Øvelser, der vedligeholder eller øger kroppens smidighed og balanceevne er for at opretholde evnen til at klare dagligdagsfunktioner og for at reducere risikoen for fald eller andre skader i hverdagen.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen 2019)

Denne træning omfattes af Senior-Yoga, som er øvelser, der:

  • Træner seniorernes balance-evne
  • Træner øjets muskler og dermed synet
  • Træner lungerne, øger iltindtaget og mindsker svimmelhed
  • Øger blodcirkulationen
  • Øger muskelmassen
  • Øger mobilitet og fleksibilitet

Øvelserne er består af stræk- og styrkeøvelser, åndedrætsteknikker og meditativ ro for sindet, der virker forebyggende og sundhedsfremmende.

Øvelserne udføres primært siddende og stående, hvor stolen bruges som støtteredskab.