Fald er fortsat den hyppigste ulykke blandt ældre mennesker og har store konsekvenser både helbreds- og funktionsmæssigt for den enkelte, samt i et samfundsøkonomisk perspektiv. Gang- og balanceproblemer er primære risikofaktorer for fald. Også nedsat syn, svimmelhed, mindsket muskelmasse og mobilitet har en betydning for balancen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at fysisk træning tilbydes ældre, som har gang- og balanceproblemer, idet der er evidens for, at træning er et vigtigt led i faldforebyggelse. Træning bør omfatte balancetræning og træning af styrke og bevægelighed.
(Kilde: Sundhedsstyrelsen 2006 – Faldpatienter i den kliniske hverdag)

Denne træning omfattes af Senior-Yoga, som er øvelser, der:

  • Træner seniorernes balance-evne
  • Træner øjets muskler og dermed synet
  • Træner lungerne, øger iltindtaget og mindsker svimmelhed
  • Øger blodcirkulationen
  • Øger muskelmassen
  • Øger mobilitet og fleksibilitet

Øvelserne er består af stræk- og styrkeøvelser, åndedrætsteknikker og meditativ ro for sindet, der virker forebyggende og sundhedsfremmende.

Øvelserne udføres primært siddende og stående, hvor stolen bruges som støtteredskab.