Tak for et godt kursus. Det er det bedste jeg har gjort for mig selv længe – måske ligefrem nogensinde.

Med så mange kloge og kærlige mennesker omkring mig, kunne det ikke blive andet:)

I har alle, uden undtagelse, givet mig noget med hjem som jeg kan glæde mig over og få stor glæde af fremover.

Føler mig beriget på så mange måder!! Er gennemgående glad og føler mig klar til at undervise. Glæder mig til at komme i gang. Tusind tak for en dejlig weekend 

Mange tak for endnu et godt og givende kursus! Jeg fik i går 2 nye tilmeldinger til mit yogahold, og jeg føler mig bare tryg i at skulle undervise, for dine manualer er bare så brugervenlige – og jeg kan forberede mig – uden at det tager for megen tid!

Efter et intensivt og lærerigt kursus kan jeg nu også kalde mig Senior-Yoga Instruktør og har fået masser af nye input og inspiration. Tak til Britt for et veltilrettelagt kursus og til mine medkursister for hyggeligt selskab og sparring. Det har været en gave.

Tak for skønne timer sammen. Det var da en fest. Jeg føler mig forelsket – i yoga. Tak til den dygtige formidler Britt Mellergaard for dette Senior-Yoga kursus.

Senior-Yoga kursets omdrejningspunkter er:

  • Rehabilitering, genoptræning og aktivitet
  • Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende øvelser
  • Forebyggelse af fald

I Senior-Yoga kan alle være med efter bedste evne. Øvelserne udføres primært siddende, undtagen balanceøvelserne. Stolen bruges som et støtteredskab, fordi borgeren måske ikke er så sikker på sine ben.

Senior-Yoga er dermed primært rettet mod de grupper, som har gang- eller balanceproblemer, borgere med KOL, gigt eller som af andre årsager ikke kan deltage i almindelig yoga.

I Senior-Yoga tages der hensyn til brugernes alder, bevægelighed og kondition, og der arbejdes med de aldersbetingede udfordringer.

Målgruppe

Den typiske deltager vil være aktivitetsledere, aktivitetsmedarbejdere og sundhedspersonale. Instruktører inden for anden kropslig bevægelse, som ønsker at arbejde med seniorer, kan også deltage.

Udbytte
Gennem deltagelse i Senior-Yoga uddannelsen vil du få tilført målrettede konkrete værktøjer til at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende med et særligt fokus på at forebygge fald-ulykker. På dette intensive kursus vil du få tilføjet en ny dimension til dine sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter med seniorer.

Du vil lære:

  • Stræk-øvelser
  • Styrke-øvelser
  • Åndedrætsøvelser
  • Balanceøvelser
  • Afspænding
  • Meditation

Du vil desuden lære:

  • Hvordan øvelserne udføres
  • Øvelsernes gavnlige virkninger
  • Forholdsregler
  • Hvordan man opbygger et program til målgruppen

Du vil efter gennemført kursus være i stand til at programlægge og undervise i en række Senior-Yoga øvelser med en viden om øvelserne, som vil lade dig kunne tilpasse programmet til målgruppen.

Du vil efter uddannelsen modtage et diplom som bevis på din deltagelse og gennemførelse.

Mål:
Det primære mål med Senior-Yoga er at forebygge fald, samt at forebygge funktionsevnetab blandt ældre og øge sundhedsfremme, livskvalitet og tillid til egne evner.

Til kommuner:

Kommuner, der kan selv kan sørge for lokale og forplejning, kan opnå en betragtelig rabat. Pris for dagskursus er kr. 14.400 ex moms for op til 12 personer og kr. 17.000 ex moms for 13 deltagere og op. Der kan faktureres via EAN.